58 Ao Đôi, Khu phố 6, Phườnng Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP.HCM.