MÁY DÁN THÙNG CARTON TẠI CẦN THƠ

MÁY DÁN THÙNG CARTON TẠI CẦN THƠ

MÁY DÁN THÙNG CARTON TẠI CẦN THƠ. Cần Thơ là một tỉnh cũ ở miền Tây Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Tỉnh Cần Thơ được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 1900 dưới thời Pháp thuộc. Tỉnh lỵ là thành phố Cần [...]