Showing 1–12 of 27 results

PREPRESS/ TRƯỚC IN

Bản CTP Nhiệt CXK-K1

PREPRESS/ TRƯỚC IN

Bản UV CTP/CTCP CXK-B8

THIẾT BỊ CHẾ BẢN

Kẽm Chế Bản CXK-B8

THIẾT BỊ CHẾ BẢN

Kẽm Chế Bản CXK-G4

THIẾT BỊ CHẾ BẢN

Kẽm Chế Bản CXK-K1

THIẾT BỊ CHẾ BẢN

Máy Chụp Kẽm SB 750 1150 1400

THIẾT BỊ CHẾ BẢN

Máy Chụp Kẽm SBY 750 1150 1400