Máy In Lụa Dạng PhẳngJB-780III/1020III

Liên hệ

Mô hình JB-780Ⅲ JB-1020Ⅲ Ghi chú
Tổng thể 1800x1730x2350mm 13500x1900x2500mm ※ 1
(LxWxH) Vùng ngâm8000mm Vùng ngâm8000mm
Kẹp giấy 550x780mm 750x1000mm
Tốc độ vượt qua (Tờ / phút) 40/40 张 / function Chức năng tự
Nhiệt độ 50oC 50oC
Quyền lực

31Kw 约 31Kw
Số lượng kẹp giấy 1346 953 链 25,40
Trọng lượng 约 6,5T 6,0T

    Quý Khách Có Thể Gửi Yêu Cầu Báo Giá