Tag Archives: Máy dán thùng carton tự động tại hải phòng

Máy dán thùng carton tự động tại hải phòng

Máy dán thùng carton tự động tại hải phòng

Máy dán thùng carton tự động tại hải phòng. Hải Phòng là thành phố cảng quan trọng. Là trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn nhất phía Bắc Việt Nam. Đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hoá, y tế, giáo dục, khoa học, thương mại và công nghệ của Vùng duyên hải Bắc Bộ. […]