Coronavirus Live Online: Hội chợ Thương Mại xuất khẩu Trực tuyến Chiết Giang (Cao su Việt Nam)

Coronavirus Live Online: Hội chợ Thương Mại xuất khẩu Trực tuyến Chiết Giang (Cao su Việt Nam)

Khi cuộc sống của mọi người trên khắp thế giới bị đe dọa bởi virus corona, nó sẽ đi kèm với cú sốc kinh tế tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Để giảm bớt áp lực của bạn và duy trì đà phát triển của ngành cao su và nhựa, chúng tôi tại Chiết Giang đã quyết định tổ chức triển lãm trực tuyến độc đáo của chúng tôi trong tháng này! Từ ngày 1 tháng 6 năm 2020 đến ngày 5 tháng 6 năm 2020, từ 12:00 đến 17:00, trải nghiệm nhiều hội nghị sáng tạo từ các bài phát biểu quan trọng quy mô lớn đến các sản phẩm hấp dẫn và giá cả ưu đãi nhất. Các nhà sản xuất hàng đầu từ ngành công nghiệp cao su và nhựa Chiết Giang sẽ tham gia triển lãm trực tuyến. Trong triển lãm, bạn có thể đăng nhập vào nền tảng hội nghị ZOOM Online để tương tác với các nhà triển lãm và khôi phục sức sống kinh tế của doanh nghiệp

Do ảnh hưởng toàn cầu của đại dịch, sẽ chuyển sang một nền tảng ảo theo các quy tắc khoảng cách xã hội và cảm hứng. Theo tiêu chí khoảng cách xã hội, Internet chắc chắn là một trong những lựa chọn tốt nhất của chúng tôi. Hội chợ thương mại xuất khẩu trực tuyến Chiết Giang sẽ kết hợp thực tế để cho bạn thấy chế độ triển lãm mới để mở ra chế độ kinh tế mới. Trong hội nghị kéo dài 5 ngày, sẽ có rất nhiều lợi ích và một số lượng lớn các mạng lưới chắc chắn sẽ giúp bạn vượt qua suy thoái kinh tế sắp tới, một khi tất cả chúng ta đều hồi phục sau đại dịch virus corona. Chúng tôi đang khám phá tất cả các cách có thể để biến 5 ngày này thành một trải nghiệm độc đáo, sáng tạo và đáng kinh ngạc, cơ hội lớn nhất cho sự tương tác và tham gia của bạn với cuộc sống thực. Thoải mái truy cập nội dung cao cấp phát trực tuyến thời gian thực từ nhà của bạn và tương tác với các nhà lãnh đạo hàng đầu của ngành để cho phép họ hướng dẫn bạn trên một hành trình sáng tạo để giới thiệu sản phẩm của bạn. Mục tiêu của chúng tôi là cho phép các nhà cung cấp và người mua từ khắp nơi trên thế giới liên hệ trực tiếp, khiến cuộc họp này trở thành một trải nghiệm phong phú và thú vị!

When the lives of people around the world are threatened by coronavirus, it will be accompanied by the worst economic shock since the financial crisis of 2008.To relieve your stress minds and to keep the bandwagon of rubber and plastic industry going, we at Zhejiang Export have decided to go virtual with our one-of-a-kind online exhibition this month! From 1 June 2020 to 5 June 2020, between 13.00 and 18.00 CST, experience multiple creative sessions from big keynotes to attractive displayed products. Top zhejiang manufacturers from  rubber and plastic industry will participate in the online exhibition. During the exhibition, you can interact with exhibitors by loging in the ZOOM Online Conference Platform, as to restore the economic vitality of the enterprise.

Will be moved to the virtual platform because of the global impact of the pandemic, the rule of social distance and inspiration. Under the criterion of social distance, the Internet is undoubtedly one of our best choices. Zhejiang export online trade fair will combine the reality to show you the new exhibition mode to open the new economic mode.There would be great takeaways over this 5 day conference, and a lot of networking that would definitely help you beat the economic recession that is upcoming once we have all recovered from coronavirus pandemic. We are exploring all possible ways to make these 5 days a unique, creative and incredible experience for you with the maximum chances of real life interaction, and participation. Access live streamed quality content from the comfort of your very homes, and interact with the top leaders in the industry, and let them guide you on an innovative journey of exhibited products. With this, we aim to put suppliers and buyers around the world in direct contact with each other to make this conference an enriching experience!

Note: Nếu bạn có nhã ý tham quan Hội chợ online này, vui lòng liên lạc với: (aogerexpo@gmail.com) hoặc scan QR code sau để đăng ký:

Trả lời