Đối mặt với thách thức của đại dịch virus corona, xuất khẩu Chiết Giang diễn ra 5 ngày hội chợ trực tuyến “Chiết Giang sản xuất mọi nhu cầu”

Đối mặt với thách thức của đại dịch virus corona, xuất khẩu Chiết Giang diễn ra 5 ngày hội chợ trực tuyến  “Chiết Giang sản xuất mọi nhu cầu”

Năm 2020 là một khởi đầu khó khăn, mặc dù may mắn dịch bệnh được kiểm soát ở một số khu vực, nhưng số người nhiễm virus COVID-19 vẫn đang gia tăng trên toàn cầu. Như hầu hết các nhà kinh tế toàn cầu dự đoán, sẽ có một cuộc suy thoái ngay sau khi đại dịch kết thúc, vì vậy, tất cả các công ty phải được chuẩn bị cho đại dịch và di chứng của nó ! Để giúp chúng ta tiến một bước trên con đường phục hồi kinh tế, Chiết Giang xuất khẩu đã quyết định tổ chức hội chợ thương mại xuất khẩu trực tuyến, khác với bất kỳ hình thức hội chợ thương mại nào trước đây. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2020 đến ngày 5 tháng 6 năm 2020, 60 nhà cung cấp hàng đầu Chiết Giang từ ngành cao su và nhựa sẽ tái ngộ cùng bạn trên hội nghị Zoom. Triển lãm độc đáo này sẽ giúp bạn liên hệ và thảo luận với các nhà cung cấp trực tuyến và có cơ hội tiếp xúc với thị trường khổng lồ ngay tại chỗ và bắt đầu một hành trình thú vị, nơi bạn không chỉ có thể nhận được tất cả thông tin bạn cần, mà còn tận hưởng được thời gian nghỉ ngơi tại nhà.

Do đó, trong thời gian năm ngày, mỗi ngày 5 giờ đồng hồ, chúng ta sẽ giới thiệu các sản phẩm tốt nhất trong ngành, gặp gỡ, tương tác và trò chuyện, đưa ra những bài phát biểu quan trọng và lời khuyên về vượt qua đại dịch hoặc suy thoái kinh tế!

Hội chợ Online diễn ra Từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 5 tháng 6 năm 2020, từ 12:00 đến 17:00, trải nghiệm nhiều hội nghị sáng tạo từ các bài phát biểu quan trọng quy mô lớn đến các sản phẩm hấp dẫn và giá cả ưu đãi nhất.

The year of 2020 has suffer a very hard beginning,though luckily in control in some areas,the numbers of infected of COVID-19 still going up on globally.With most global economists predicting an economic recession soon after the pandemic has been over, it is important for all businesses to prepare for the pandemic and its after-effects!To help us to take a ahead step of the economic recovering,Zhejiang Export have decided to organize an online export fair,one that is unlike anything you have come across before.85 top Zhejiang suppliers from Rubber and Plastic Industries will meet you at Zoom Conference Platform from 1 June 2020 to 5 June 2020.This unique exhibition will help you connect and discuss with suppliers online and get a chance to interact live with the market moguls, and go on an exciting journey where not only do you enrich yourself with all the information you need, but also enjoy some respite from being quarantined at your homes.

Though we have been off to quite a rocky start, with a unique exhibition, we can hope things would be looking up, for this industry and would pretty helpful a boost to the economy that might be wreathing under pain as things struggle to come back to normalcy. While all of us maintain social distancing, and practice responsible strict home quarantining, all healthcare workers and frontline fighters are actively fighting and struggling to contain the disease and save infected patients. While we can hope the vaccine would soon be approved and made publicly available, until then, our best shot is staying together amid coronavirus while staying apart through virtual means. So, for 5 days, for 5 hours every single day, meet us, interact with us, and chat with us, as we exhibit the best products from the industry, deliver exciting keynotes and tips as to how keep going on even amid Coronavirus or an economy slow-down!

Note: Nếu bạn có nhã ý tham quan Hội chợ online này, vui lòng liên lạc với: (aogerexpo@gmail.com) hoặc scan QR code sau để đăng ký:

Trả lời