Ngành nhựa và cao su: Hội chợ trực tuyến xuất khẩu Chiết Giang — ” Chiết Giang sản xuất mọi nhu cầu “

Ngành nhựa và cao su: Hội chợ trực tuyến xuất khẩu Chiết Giang — ” Chiết Giang sản xuất mọi nhu cầu “

Vì COVID-19 ngày càng trở nên nghiêm trọng và không có loại vắc-xin hiệu quả nào được tìm thấy, tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những thách thức rất khó khăn. Nhân viên y tế của chúng ta vẫn đang làm việc chăm chỉ để giúp bệnh nhân tránh khỏi cơn bệnh, tại thời điểm này, chúng ta có trách nhiệm tuân thủ các quy định: Giữ khoảng cách, giảm tập hợp và hạn chế tất cả các hoạt động thể thao không thiết yếu để bảo vệ kết quả phòng chống dịch bệnh. Nhưng ngay cả trong thời điểm bi thảm và chưa từng có này, các bánh xe của nền kinh tế không được chùn bước, bởi vì hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc rất lớn vào sự thành công và duy trì hoạt động kinh doanh của chúng ta!

Xem xét các tình huống hiện tại, Thương mại Xuất khẩu Chiết Giang đã công bố một hội chợ trực tuyến kéo dài 05 (năm) ngày, nơi mà 85 nhà cung cấp hàng đầu Chiết Giang từ các ngành công nghiệp nhựa và cao su tham gia. Xuất khẩu Chiết Giang của chúng tôi có một kế hoạch sáng tạo cho phép bạn gặp gỡ các nhà cung cấp thị trường tốt nhất trong 5 giờ mỗi ngày trong vòng 5 ngày từ 12:00 đến 17:00, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 5 tháng 6 năm 2020. Có thể truy cập trên nền tảng phương tiện gọi là Zoom!

Tham gia với chúng tôi để có một liên doanh tương tác và đáng kinh ngạc trong vòng 5 ngày, khi chúng tôi kỷ niệm những từ khóa lớn nhất và mua những lời khuyên tốt nhất từ ông trùm thị trường, trong khi tìm nguồn cung ứng sản phẩm với giá không thể tin được và giảm giá hấp dẫn hàng trưng bày. Để duy trì hoạt động trong thời kỳ khó khăn, tất cả chúng ta phải kết hợp với nhau như một cộng đồng và không chỉ tận dụng điều này như một trải nghiệm phong phú, mà còn là một trải nghiệm thú vị giúp chúng ta thoát khỏi đại dịch toàn cầu và những tin tức căng thẳng tràn ngập trên các thiết bị truyền thông, mang đến cho bạn cơ hội tốt nhất để tiến hành kinh doanh và tương tác với tư cách là người mua hoặc nhà bán lẻ với các nhà cung cấp lớn. Với cơ hội độc quyền này, bạn có thể dễ dàng tìm thấy các nhà cung cấp phù hợp và đầu tư sáng suốt, và giúp bạn khám phá các con đường mới hơn trong giao dịch.

Since COVID-19 becomes more and more serious and no effective vaccine has been found, all of us are facing a very challenging situation.With our  medical personnel still working very hard to keep patients away from the sickness and pain,it is our duty to follow the regulations in this very time: maintain distance,reduce gathering and restricting all non-essential movement to protect the achievements of epidemic prevention work.But, even in these sad unprecedented times, the wheels of the economy must not falter, for a lot of our well-being depends on the success and sustenance of our businesses!

Considering the present circumstances, Zhejiang Export announces a 5 days online fair that would see participation from top 85 Zhejiang suppliers belonging to the plastic and rubber industries. We at Zhejiang Export come with an innovative plan to allow you to meet best market suppliers for 5 hours every day for the 5 days from 13.00 to 18.00 CST, from 1st June 2020 to 5th June 2020, on an accessible media platform called Zoom!

Join us for an interactive and incredible venture on all of the 5 days, as we celebrate the biggest keynotes, and procure the best tips from market moguls, while sourcing displayed products at unbelievable prices and attractive discounts. To stay afloat in troubled times, we must all come together as a community and not only utilize this as an enriching experience, but also an enjoying experience that takes our mind off the global pandemic and the stressful news overflowing in our devices.Zhejiang Export now is offering you a best chance to proceed in your business, and interact as a buyer or retailer with big suppliers.With this exclusive opportunity,you can easily find the suitable suppliers and invest wisely,and help you explore your newer avenues in transaction.

Note: Nếu bạn có nhã ý tham quan Hội chợ online này, vui lòng liên lạc với: (aogerexpo@gmail.com) hoặc scan QR code sau để đăng ký:

Trả lời